ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សាច់ញាតិអ្នកទោសរាប់រយនាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅពន្ធនាគារ Insein នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា


- សាច់ញាតិអ្នកទោសរាប់រយនាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅពន្ធនាគារ Insein នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយោធា បានប្រកាសដោះលែងអ្នកទោសប្រមាណ 1,600 នាក់ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង