ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរកមនុស្សរាប់សិបនាក់ ដែលនៅបន្តបាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្ត KwaZulu-Natal នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរកមនុស្សរាប់សិបនាក់ ដែលនៅបន្តបាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្ត KwaZulu-Natal នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ បានបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀង និងការរអិលបាក់ដី ដែលបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង 440 នាក់។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង