ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ពីតំណែង


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ពីតំណែង នឹងបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ នៅសប្តាហ៍នេះជុំវិញការចោទប្រកាន់លើបទចោទជាច្រើន ដែលធ្វើឡើងដោយរបបយោធាថ្មី ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង