ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បាតុករម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ ក្នុងអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលិស


- បាតុករម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ ក្នុងអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលិស ក្នុងទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រ នៅប្រទេសប៉េរូកាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈកសិករ និងកម្មករដឹកជញ្ជូនបាននាំគ្នាបិទផ្លូវហាយវ៉េអស់រយៈពេលបីថ្ងៃជាប់ៗគ្នា។

រាយការណ៍ដោយ AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង