ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក អង់គ្លេស និងអូស្ត្រាលី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- សហរដ្ឋអាម៉េរិក អង់គ្លេស និងអូស្ត្រាលី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ថាពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមសហការរួមគ្នា លើអាវុធល្បឿនលឿនជាងសំឡេង និង សមត្ថភាពសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិក ដែលជាផ្នែកមួយ នៃសម្ព័ន្ធមិត្ត AUKUS ថ្មីរបស់ពួកគេ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិន។

រាយការណ៍ដោយ CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង