ព័ត៌មានជាតិ

ចង់ទស្សនាភាពយន្តជប៉ុនដែរឬទេ? ក្រោមកិច្ចសហការរវាងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា និងJapan Foundation


ចង់ទស្សនាភាពយន្តជប៉ុនដែរឬទេ?

ក្រោមកិច្ចសហការរវាងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា និងJapan Foundation សូមនាំមកជូននូវភាពយន្តជប៉ុនរឿង «ហាងកាហ្វេ ហ្វូនីគូលី ហ្វូនីគូឡា» ដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ១៣៖០០នាទីរសៀល

សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនា មានតែលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ!

សូមអរគុណ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង