ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបញ្ជៀសចរាចរយានយន្ត គ្រប់ប្រភេទ ជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

<