ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វិមានក្រឹមឡាំង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- វិមានក្រឹមឡាំង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាការកត់សម្គាល់របស់ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក Joe Biden ដែលថាលោក Vladimir Putin មិនគួរបន្តកាន់អំណាចទៀតទេ គឺជាសញ្ញាប្រកាសជាសាធារណៈ ដែលបានអំពាវនាវឡើងដោយសហរដ្ឋអាម៉េរិក ឲ្យបញ្ចប់អំណាចរយៈ ពេល 22 ឆ្នាំរបស់លោកពូទីន។

រាយការណ៍ដោយ CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង