ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីពីរនាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសបង់ក្លាដែស នឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមូស្លីមរ៉ូហ៊ីងយ៉ា


បង់ក្លាដែស ៖ មន្ត្រីពីរនាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសបង់ក្លាដែស នឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមូស្លីមរ៉ូហ៊ីងយ៉ា ចំនួន ៣០០០ ទៅ ៤០០០ នាក់បន្ថែមទៀត ទៅកោះឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់ នៅក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃខាងមុខទៀត ដោយមិនខ្វល់ពីហានិភ័យព្យុះ និងទឹកជំនន់ដែលកំពុងវាយប្រហារនៅទីនោះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង