ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក Volodymyr Zelenskyy បានអំពាវនាវដល់ក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍របស់បារាំង


- ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក Volodymyr Zelenskyy បានអំពាវនាវដល់ក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍របស់បារាំង ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ឱ្យបញ្ឈប់ការគាំទ្រដោយប្រយោលចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន និងត្រូវចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ី។

រាយការណ៍ដោយ AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង