ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ហ្គីណេបានប្រកាសពីករណីផ្ទុះមេរោគអេបូឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ នៅពេលដែលការធ្វើតេស្តបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមាន


ហ្គីណេ ៖ ហ្គីណេបានប្រកាសពីករណីផ្ទុះមេរោគអេបូឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ នៅពេលដែលការធ្វើតេស្តបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមាន ដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស ៣ នាក់ស្លាប់ និង ៤ នាក់ទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺ នៅភាគអាគ្នេយ៍ ហើយវាគឺជាការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនូវជំងឺរាតត្បាត អេបូឡានៅទីនោះ ចាប់តាំងពីមេរោគនេះបានផ្ទុះឡើងដ៏អាក្រក់បំផុត នៅលើពិភពលោក កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ២០១៦ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង