ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វិមានក្រឹមឡាំងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន


- វិមានក្រឹមឡាំងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន រហូតទល់ពេលនេះ នៅមិនទាន់មានសញ្ញាវិជ្ជមានណាមួយឡើយ។

រាយការណ៍ដោយ Reuters News

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង