ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អូស្រ្តាលី បានផ្អាកបទបញ្ជាដែលបានកំណត់មិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័ក


អូស្ត្រាលី ៖ អូស្រ្តាលី បានផ្អាកបទបញ្ជាដែលបានកំណត់មិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័ក សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅមកជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនូវែលហ្សេឡង់ បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងសហគមន៍ថ្មីចំនួន ៣នាក់ ត្រូវបានគេរកឃើញនៅ Auckland កាលពីចុងសប្តាហ៍ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង