ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Joe Biden នឹងជួបប្រជុំជាលើកដំបូង


ស.រ.អា ៖ សេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Joe Biden នឹងជួបប្រជុំជាលើកដំបូង ជាមួយមេដឹកនាំក្រុម G7 តាមសន្និសីទវីដេអូនៅថ្ងៃសុក្រ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោក ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង