ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១៤៨នាក់ (ករណីនាំចូល៣៨នាក់ និងសហគមន៍១១០នាក់), ជាសះស្បើយ២៨១នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង