ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រមុខគោលនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងអំពាវនាវឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់


- ប្រមុខគោលនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងអំពាវនាវឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់ និងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលដ៏ច្រើន និងការបំផ្លិចបំផ្លាញអគារលំនៅដ្ឋានរាប់រយខ្នង សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ហើយនឹងក្រុមអ្នកការទូតជាច្រើនរូបទៀត។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង