ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volkswagen របស់អាល្លឺម៉ង់លោក Herbert Diess


សេដ្ឋកិច្ច ៖ នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volkswagen របស់អាល្លឺម៉ង់លោក Herbert Diess បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន មិនមានការព្រួយបារម្ភពីផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលគ្រោងនឹងផលិតរថយន្តបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា បញ្ជូលថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone នោះទេ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង