ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតុករ


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ កម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតុករ នៅឯរោងចក្រថាមពលមួយកាល ពីថ្ងៃអាទិត្យ និងបានបញ្ជូនរថពាសដែកជាច្រើនគ្រឿងចូលក្នុងទីក្រុងធំៗ ខណៈមេដឹកនាំកងទ័ពថ្មីបានប្រឈមមុខ នឹង បាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ ដែលមានមនុស្សរាប់សែននាក់បានទៅចូលរួម នៅតាមដងផ្លូវអស់រយៈពេល ៩ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមក នេះ  ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង