ព័ត៌មានជាតិ

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានឱ្យដឹងថា


យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានឱ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី សម្រេចបើកព្រំដែនសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២តទៅ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង