ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១៩៨នាក់ (ករណីនាំចូល៤នាក់ និងសហគមន៍១៩៤នាក់), ជាសះស្បើយ៣៣៩នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង