ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាម៉េរិក លោក Antony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាម៉េរិក លោក Antony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងដៃគូអឺរ៉ុបកំពុងចរចា ផែនការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ី ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេង ឱ្យមានស្ថិរភាព នៅទូទាំងពិភពលោក។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង