ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេសស.រ.អា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលជម្លោះព្រំដែន


ស.រ.អា ៖ ក្រសួងការបរទេសស.រ.អា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលជម្លោះព្រំដែន យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ រវាងឥណ្ឌា និងចិន និងគាំទ្រដំណោះស្រាយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេ តាមរយៈការសន្ទនាគ្នាដោយផ្ទាល់ តែបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួននឹងឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត និងក្រុមដៃគូដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាជាដើម ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង