ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤១៥នាក់ (ករណីនាំចូល២៩នាក់ និងសហគមន៍៣៨៦នាក់), ជាសះស្បើយ៤៥០នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង