ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នៅស្របពេលការប្រយុទ្ធគ្នា នៅតែបន្តក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន យោធាបារាំងកំពុងបញ្ជូនជំនួយយោធាបន្ថែមទៀត


- នៅស្របពេលការប្រយុទ្ធគ្នា នៅតែបន្តក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន យោធាបារាំងកំពុងបញ្ជូនជំនួយយោធាបន្ថែមទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការដាក់ពង្រាយទ័ពរបស់ខ្លួន នៅក្នុងប្រទេសរូ៉ម៉ានី ដែលជាផ្នែកមួយ នៃការឆ្លើយតបរបស់កងកំលាំងអង្គការអូតង់។

# ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង