ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះទាបក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍មកនេះ


- សេដ្ឋកិច្ច ៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះទាបក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍មកនេះ នៅក្នុងការជួញដូរដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រាក់យ៉េនចិន និងអឺរ៉ូ តែប្រាក់ដុល្លារបានប្រសើរឡើង នៅពេលរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ ក្រោយទីផ្សារភាគហ៊ុនបានកើនឡើង ហើយស្របពេល ដែលរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាសប្រាក់ឡើងថ្លៃផងដែរ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង