ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកការទូតអាម៉េរិក និងរុស្ស៊ី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- អ្នកការទូតអាម៉េរិក និងរុស្ស៊ី បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ី 12 នាក់ចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយសារមានការព្រួយបារម្ភ អំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិ។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង