ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៥៦នាក់ (ករណីនាំចូល១៤នាក់ និងសហគមន៍៣៤២នាក់), ជាសះស្បើយ៤១៩នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង