ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយ ការណ៍ពីករណីឆ្លង កូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន ១៨,៥៩៣ករណីបន្ថែមទៀត


(សិង្ហបុរី)៖ ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយ ការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីៗចំនួន ១៨,៥៩៣ករណីបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នេះ។ ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងខាងលើមាន១៥៩នាក់ជាករណីនាំចូល ក្រៅពី នោះជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុក។ ចំណែកអ្នកស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកើនដល់ ៩៧៥នាក់ ក្រោយបានរាយការណ៍ថា មានករណីស្លាប់ថ្មី១២នាក់ទៀត ខណៈករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុបកើនដល់៦៦១,១៩៨ករណី៕

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង