ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គ្រោះទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ២៨ នាក់


ម៉ារ៉ុក ៖ គ្រោះទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ២៨ នាក់ នៅឯរោងចក្រវាយនភណ្ឌខុសច្បាប់មួយក្នុងទីក្រុង Tangier នៃប្រទេសម៉ារ៉ុក និងមានមនុស្ស១៨ នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង