ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថា កប៉ាល់ដឹកទំនិញស៊ីវិលរុស្ស៊ីពីរគ្រឿង


ភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថា កប៉ាល់ដឹកទំនិញស៊ីវិលរុស្ស៊ីពីរគ្រឿង ត្រូវបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីល របស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែន នៅសមុទ្រ Azov។  #ប្រភព ៖

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង