ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកការទូតកំពូលអ.ស.បម្នាក់ បានរាយការណ៍ប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួន ថាកូរ៉េខាងជើង


អ.ស.ប ៖ អ្នកការទូតកំពូលអ.ស.បម្នាក់ បានរាយការណ៍ប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួន ថាកូរ៉េខាងជើង នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និងមីស៊ីលផ្លោងបាលីស្ទិករបស់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ ២០២០ ដែលជាការរំលោភបំពានលើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ ។ ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង