ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក វ៉ូឡូឌីមៀ លែនស្គី (Volodymyr Zelenskiy)


នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក វ៉ូឡូឌីមៀ លែនស្គី (Volodymyr Zelenskiy) បានប្រកាសដាក់ចេញច្បាប់ (អាជ្ញាសឹក) នៅទូទំាងប្រទេស បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងអ៊ុយក្រែន តាមបញ្ជាលោក ពូទីន ។ #ប្រភព ៖

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង