ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៥៩៨នាក់ (ករណីនាំចូល២៦នាក់ និងសហគមន៍៥៧២នាក់), ជាសះស្បើយ៣៥៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់២នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង