ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សប្រមាណ ១៧១ នាក់កំពុងបាត់ខ្លួន និង ២៦ នាក់បានស្លាប់ នៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌា


ឥណ្ឌា ៖ យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សប្រមាណ ១៧១ នាក់កំពុងបាត់ខ្លួន និង ២៦ នាក់បានស្លាប់ នៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌា បន្ទាប់ពីផ្នែកមួយនៃផ្ទាំងទឹកកកក្នុងតំបន់ហិមពាន្ត បានបាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេ បណ្តាលឱ្យផ្ទាំងទឹកកកដែលបានបាក់ ថ្ម និងគំនរបាក់បែកផ្សេងៗទៀត ហូរចុះតាមជ្រោះភ្នំ និងបានបុកទម្លុះទំនប់ទឹកក្នុងតំបន់នោះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង