ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃចន្ទបាននិយាយថា លោកនឹងបញ្ចប់បទបញ្ជារឹតបន្តឹងការពារមេរោគកូវីដ១៩


- នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃចន្ទបាននិយាយថា លោកនឹងបញ្ចប់បទបញ្ជារឹតបន្តឹងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស រួមទាំងការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងគូប្រជែងនយោបាយមួយចំនួន មានការភ្ញាក់ផ្ញើរយ៉ាងខ្លាំង។

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង