ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាជនអន្តោប្រវេសន៍


អង់គ្លេស ៖ រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាជនអន្តោប្រវេសន៍ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមានសិទ្ធិទទួលវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ដោយមិនគិតថាពួកគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការរស់នៅ និងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះទេ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង