ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ៊ុយក្រែន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍នានា


- អ៊ុយក្រែន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នានា ជៀសវាងការហោះហើរនៅលើដែនទឹកសមុទ្រខ្មៅ ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ដោយសារតែសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ី នឹងធ្វើឡើងនៅទីនោះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង