ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ៣៩ថ្ងៃជាប់គ្នា កម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩, ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣០០នាក់ (ករណីនាំចូល ៥នាក់ និងសហគមន៍២៩៥នាក់), ជាសះស្បើយ១៣៥នាក់


រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 300 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)  ជាសះស្បើយ 135 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» 

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ 295 នាក់ (អូមីក្រុង)
- អ្នកដំណើរពីបរទេស 05 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ????????
- អ្នកឆ្លងសរុប= 123,042 នាក់
- អ្នកជាសះស្បើយ= 118,660 នាក់
- អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង