ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីជូនព័ត៌មានក្រើនរំលឹក​ ស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេស វីរុសបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង អំឡុងថ្ងៃទិវាបុណ្យក្តីស្រលាញ់ ១៤ កុម្ភៈ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង