ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រភពពីរាជវាំងអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19


- ប្រភពពីរាជវាំងអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ជាលើកទី២នោះ ថ្មីៗនេះបានជួបព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ គឺម្ចាស់ក្សត្រី Elizabeth ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេស ដែលមានព្រះជន្ម៩៥ ព្រះវស្សាមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង