ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមអំពាវនាវដ៏ទទូច ឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ការការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ព្រោះមេរោគបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមអំពាវនាវដ៏ទទូច ឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ការការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ព្រោះមេរោគបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង កំពុងចរាចរឆ្លងយ៉ាងលឿននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហើយ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង