ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ពីការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ពិសេសមេរោគបំប្លែង ប្រភេទអូមីក្រុង


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង