ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩, ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង ២២៣នាក់ (ករណីនាំចូល៥នាក់ និងសហគមន៍២១៨នាក់), ជាសះស្បើយ៥៨នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង