ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី លោក Scott Morrison បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- អូស្ត្រាលី៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី លោក Scott Morrison បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ការបើកច្រកព្រំដែនប្រទេសឡើងវិញ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រហែលជានៅមិនយូរទៀតទេ ហើយថាសភា នឹងពិភាក្សាលើបញ្ហានេះក្នុងសប្តាហ៍នេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង