ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Chesapeake Energy Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ និងផលិតប្រេង និងឧស្ម័នរបស់អាមេរិក


សេដ្ឋកិច្ច ៖ Chesapeake Energy Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ និងផលិតប្រេង និងឧស្ម័នរបស់អាមេរិកបានផ្ញើអ៉ីម៉ែលប្រាប់ទៅនិយោជិករបស់ខ្លួនថា ក្រុមហ៊ុន គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនចំនួន ១៥ ភាគរយ ខណៈខ្លួនមានបំណងចង់បិទហិរញ្ញប្បទានថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជៀសការក្ស័យធន នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ ។ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង