ព័ត៌មានជាតិ

គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និងព័ត៌មាន នៃរដ្ឋសភា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធការចោទប្រកាន់ដោយអសីលធម៌ របស់សមាជិកសភាអាស៊ាន


គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និងព័ត៌មាន នៃរដ្ឋសភា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធការចោទប្រកាន់ដោយអសីលធម៌ របស់សមាជិកសភាអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃទី ៧-៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង