ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែល បានបាញ់កាណុងបាញ់ទឹក និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក


- ប៉ូលិសនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែល បានបាញ់កាណុងបាញ់ទឹក និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក ដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានៅជិតទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមនុស្សប្រហែល 50,000 នាក់ ដែលបានធ្វើតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានរឹតបន្តឹងការពារមេរោគ COVID-19 បានក្លាយជាអំពើហិង្សា។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង