ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលចិន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានណែនាំវិធានការថ្មី ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះ ឡើងនូវមេរោគ COVID-19 នាពេលថ្មីៗ នេះ


- រដ្ឋាភិបាលចិន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានណែនាំវិធានការថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះ ឡើងនូវមេរោគ COVID-19 នាពេលថ្មីៗ នេះ ខណៈរដ្ឋធានីប៉េកាំង បានបន្តរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគថ្មីអស់រយៈពេលជិត ២សប្តាហ៍ មុនពេលដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិករដូវរងា។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង