ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រុស្ស៊ីនឹងប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនបើខ្លួនចង់បង្កើតរបបមួយ


- រុស្ស៊ីនឹងប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនបើខ្លួនចង់បង្កើតរបបមួយ ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន នេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេស បានចោទ ប្រកាន់វិមានក្រឹមឡាំង ថាកំពុងស្វែងរកការបង្កើតមេដឹកនាំគាំទ្ររុស្ស៊ី នៅទីនោះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង