ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រី​អា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថានម្នាក់​ បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​យ៉ាងតិច​១២​នាក់​ បាន​ស្លាប់​បន្ទាប់​ពី​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​


- មន្ត្រី​អា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថានម្នាក់​ បាន​និយាយ​ថា មនុស្ស​យ៉ាងតិច​១២​នាក់​ បាន​ស្លាប់​បន្ទាប់​ពី​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​មានកំលាំង ៥,៣ បាន​វាយប្រហារ​ភាគ​ខាងលិច​ប្រទេសនេះ កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង